Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư 6 tháng đầu năm 2019
Số ký hiệu văn bản 888/KH-UBND
Ngày ban hành 25/03/2019
Ngày hiệu lực 25/03/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư 6 tháng đầu năm 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 888-KH-UBND.pdf
Lĩnh vực