Quyết định Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
Số ký hiệu văn bản 354/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày hiệu lực 06/04/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 354.pdf