Tổng số: 5955
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2023/QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
262/QĐ-UBND 16/03/2023 Quyết định Phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 0
Tải về 4
266/QĐ-UBND 16/03/2023 Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức ông Đàm Hải Triều
Lượt xem: 0
Tải về 3
269/QĐ-UBND 16/03/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 3
267/QĐ-UBND 16/03/2023 Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 6
241/QĐ-UBND 10/03/2023 Quyết định Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 3
240/QĐ-UBND 10/03/2023 Quyết định Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
470/KH-UBND 08/03/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tỏ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 8
03/2023/QĐ-UBND 08/03/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 2
217/QĐ-UBND 02/03/2023 Quyết định Công nhận kết quả Đơn vị học tập của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 2
12345678910...