No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 256
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
01/2023/QĐ-UBND Quyết định Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 21
09/01/2023
40/2022/QĐ-UBND Quyết định Kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 86
06/01/2023
1980/QĐ-UBND Quyết định Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân năm 2022-2023
Lượt xem: 102
30/12/2022
2452/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 753
26/09/2022
2331/BC-UBND Báo cáo thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021
Lượt xem: 961
12/09/2022
1177/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công cơ quan đơn vị phụ trách, giúp xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 933
12/09/2022
691/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 1002
13/06/2022
652/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lam nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1412
02/06/2022
06/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2022
Lượt xem: 1775
31/03/2022
570/UBND-KT V/v lập Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 trong năm 2022
Lượt xem: 949
14/03/2022
12345678910...