Tổng số: 425
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1855/QĐ-UBND 13/12/2022 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2035, tỷ lệ 1/5.000
Lượt xem: 465
Tải về 0
1810/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch phân khu phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 421
Tải về 2
34/2022/QĐ-UBND 18/11/2022 Quyết định Quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị, lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 605
Tải về 0
31/2022/QĐ-UBND 04/11/2022 Quyết định Ban hành quy định phân cấp, phân công quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 749
Tải về 1
1138/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết định Phê duyệt danh mục đồ án công khai kêu gọi tài trợ kinh phí lập hoạch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 954
Tải về 0
1066/QĐ-UBND 18/08/2022 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
Lượt xem: 1110
Tải về 4
1025/QĐ-UBND 16/08/2022 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 1084
Tải về 4
927/QĐ-UBND 22/07/2022 Quyết định Phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2035, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 760
Tải về 0
1747/KH-UBND 07/07/2022 Kế hoạch Thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1166
Tải về 0
703/QĐ-UBND 14/06/2022 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000
Lượt xem: 1242
Tải về 2
12345678910...