No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 222
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1990/QĐ-UBND Quyết định Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Lượt xem: 88
30/12/2022
3491/BC-UBND Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 105
30/12/2022
745/QĐ-BCĐ Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1063
22/06/2022
440/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Lượt xem: 1258
07/04/2022
440/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Lượt xem: 1970
07/04/2022
721/UBND-VX V/v điều chỉnh Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 15/02/2022 về tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1659
29/03/2022
581/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 1136
15/03/2022
504/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo quốc dân
Lượt xem: 1068
09/03/2022
2514/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 784
20/12/2021
3546/BC-UBND Báo cáo Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục và thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 775
15/12/2021
12345678910...