Tổng số: 6435
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/KH01 11/04/2024 HoangTM - VB ký số sẵn
Lượt xem: 44
0
416/GPMT-UBND 05/04/2024 Giấy phép môi trường cấp phép cho Công ty TNHH Khoáng sản và Đá tự nhiên Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án khai thác và chế biến cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Đồng Tâm, phường Sông Hiến, TPCB
Lượt xem: 0
Tải về 1
405/GPMT-UBND 04/04/2024 Giấy phép môi trường Cấp phép cho Công ty TNHH An Minh thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án trạm trộn bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng Nam Phong
Lượt xem: 0
Tải về 3
478/CATTT-ATHTTT 02/04/2024 Về việc ban hành Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1⋅0)
Lượt xem: 0
Tải về 0
382/QĐ-UBND 29/03/2024 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
371/QĐ-UBND 28/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 0
Tải về 0
373/QĐ-UBND 28/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
379/QĐ-UBND 28/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
375/QĐ-UBND 28/03/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức; lĩnh vực chính quyền địa phương; lĩnh vực thi đua - khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
372/QĐ-UBND 28/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...