No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 225
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
320-NQ/BCSĐ Nghị quyết về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 870
25/08/2022
66/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Giao biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 937
16/12/2020
65/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 948
16/12/2020
64/2020/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các huyện thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính; cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện dôi dư do sắp xếp phải điều động công tác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 936
16/12/2020
63/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 893
16/12/2020
62/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 891
16/12/2020
61/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 936
16/12/2020
60/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 911
16/12/2020
59/2020/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Đề án “Xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025”
Lượt xem: 950
16/12/2020
58/2020/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 927
16/12/2020
12345678910...