No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 70
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
35/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 450
12/12/2022
1805/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2027
Lượt xem: 497
02/12/2022
1736/QĐ-UBND Quyết định Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức ông Vũ Văn Dương
Lượt xem: 516
24/11/2022
1452/QĐ-UBND Quyết định Ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 540
10/10/2022
1025/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 1011
16/08/2022
435/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Cho phép huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ huyện - thành phố hữu nghị với thành phố Tịnh Tây, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Lượt xem: 1618
06/04/2022
2521/QĐ-UBND Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác dân số
Lượt xem: 861
22/12/2021
2486/QĐ-UBND Quyết định Về việc điều động cán bộ ông Trịnh Trường Huy
Lượt xem: 892
16/12/2021
2368/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, mở rộng Trung tâm Giám định y khoa (cũ) thành khu xét nghiệm để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 847
06/12/2021
2369/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh dự án (lần 3) Dự án: Xây dựng các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa các trường lớp học mầm non, tiểu học tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 858
06/12/2021
1234567