Tổng số: 6097
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1224/QĐ-UBND 20/09/2023 Quyết định Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu di tích lịch sử đền Hoàng Lục, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 6
1207/GPMT-UBND 18/09/2023 Giấy phép môi trường Cấp cho Công ty cổ phần BIC Việt Nam
Lượt xem: 0
Tải về 3
2554/KH-UBND 18/09/2023 Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Lượt xem: 0
Tải về 7
1113/QĐ-UBND 30/08/2023 Quyết định Về việc đổi tên Ban Quản lý cửa khẩu Lý Vạn thành Văn phòng quản lý cửa khẩu Lý Vạn, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 9
1114/QĐ-UBND 30/08/2023 Quyết định Về việc đổi tên Ban Quản lý cửa khẩu Sóc Giang thành Văn phòng quản lý cửa khẩu Sóc Giang, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 14
1115/QĐ-UBND 30/08/2023 Quyết định Về việc đổi tên Ban Quản lý cửa khẩu Tà Lùng thành Văn phòng quản lý cửa khẩu Tà Lùng, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 5
1116/QĐ-UBND 30/08/2023 Quyết định Về việc đổi tên Ban Quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh thành Văn phòng quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 6
1110/QĐ-UBND 30/08/2023 Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy nước sạch thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 13
02/-VP 26/08/2023 test thêm văn bản đi xong phát hành nhé chọn người soạn thảo = nguyễn trọng lực
Lượt xem: 95
0
1075/QĐ-UBND 24/08/2023 Quyết định Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm (đợt 2)
Lượt xem: 0
Tải về 6
12345678910...