Tổng số: 6024
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1264/KH-UBND 26/05/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị và hạ tầng số) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
1266/UBND-TD 26/05/2023 V/v thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/2023/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định Ban hành Quy định công tác quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 320
579/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định Phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2030, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 0
Tải về 271
1204/UBND-VX 22/05/2023 V/v triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi pháp luật phòng chống tác hại thuốc lá
Lượt xem: 0
Tải về 2
1182/KH-UBND 18/05/2023 Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 1
546/QĐ-UBND 18/05/2023 Quyết định Đính chính tên gọi Cây Dâu tây tại thứ tự số 19, mục II, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 3
1155/KH-BCĐCĐS 16/05/2023 Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
1153/UBND-VX 16/05/2023 V/v tăng cường truyền thông về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Lượt xem: 0
Tải về 7
527/QĐ-UBND 16/05/2023 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
Lượt xem: 0
Tải về 9
12345678910...