Tổng số: 73
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2023/QĐ-UBND 24/04/2023 Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/2023/QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 55
02/NQ-HĐND 08/02/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 186
Tải về 6
35/2022/QĐ-UBND 12/12/2022 Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 587
Tải về 153
1805/QĐ-UBND 02/12/2022 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2027
Lượt xem: 594
Tải về 2
1736/QĐ-UBND 24/11/2022 Quyết định Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức ông Vũ Văn Dương
Lượt xem: 621
Tải về 3
1452/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định Ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 671
Tải về 2
1025/QĐ-UBND 16/08/2022 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 1120
Tải về 6
435/QĐ-UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Cho phép huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ huyện - thành phố hữu nghị với thành phố Tịnh Tây, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Lượt xem: 1712
Tải về 3
2521/QĐ-UBND 22/12/2021 Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác dân số
Lượt xem: 958
Tải về 4
12345678