No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 186

10 tháng năm 2022 thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 3.478 tỷ đồng

Tính đến 31/10/2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 3.478 tỷ đồng. Trong đó:

Thu nội địa được 950 tỷ đồng, bằng 65% dự toán TW giao, bằng 53% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 85% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số đạt 842 tỷ đồng, bằng 73% so với dự toán TW giao, bằng 66% so với dự toán HĐND tỉnh, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Trà Lĩnh (Trùng Khánh)

Thu cân đối 814 tỷ đồng, bằng 61% dự toán TW giao, bằng 49% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 85% so với cùng kỳ năm 2021. Thu cân đối không bao gồm tiền đất, sổ xố đạt 706 tỷ đồng, bằng 69% dự toán TW giao, bằng 62% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu xuất nhập khẩu được 2.523 tỷ đồng, bằng 1.147% dự toán TW giao, bằng 1.097 dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 1.223% so với cùng kỳ năm 2021.

2 tháng cuối năm, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu ngân sách nhà nước và chống thất thu. Có các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, xử lý thu hồi nợ thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về thuế và chây ì nợ thuế; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, kiểm tra sau thông quan và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận; đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu có tiềm năng; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn. Tập trung thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu…

D.L

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 158