Hội nghị trực tuyến Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc
Lượt xem: 1945

Chiều 30-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trị Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc. Dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Chiều 30-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trị Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc. Dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

a1

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, trong giai đoạn 2011-2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 13 nghị định, nghị quyết, quyết định về chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Ngân sách nhà nước đã đầu tư 135.879,5 tỷ đồng, chiếm 12,8% kinh phí đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.

Hệ thống các trường dân tộc nội trú, bán trú ở vùng DTTS và miền núi được đầu tư xây dựng, phát triển về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh DTTS, 100% số xã có trường tiểu học, trung học cơ sở, trong đó 84,6% trường lớp học được xây dựng kiên cố, không còn tình trạng xã trắng về giáo dục; 100% xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học, nhiều nơi đã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Bộ giáo dục và đào tạo cùng các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách giáo dục đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các chính sách cán bộ, chính sách với người có uy tín được các bộ, ngành quan tâm bằng việc ban hành các thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn cán bộ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Mạng lưới cơ sở y tế, trang thiết bị kỹ thuật từng bước được củng cố và hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của đồng bào DTTS. Hỗ trợ bảo hiểm y tế 100% cho người nghèo, đồng bào DTTS sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội hó khăn, đặc biệt khó khăn. Tính đến năm 2013, 80% số thôn, bản đã có nhân viên y tế, 74,9 số xã có bác sỹ…

Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch vùng dân tộc thiểu số; thông tin truyền thông; bảo vệ môi trường sinh thái; phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả.

a2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu thảo luận tại Hội nghị

 Tại tỉnh Cao Bằng, 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị định số 05/NĐ-CP được chú trọng. Tỉnh đã tập trung triển khai xây dựng các dự án phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015; đầu tư trên 700 công trình ở 13 huyện, thành phố bằng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ODA và các nguồn vốn khác. Các chính sách dân tộc góp phần đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên toàn tỉnh. Đến nay, 100 xã có đường ô tô đến xã; 97,4% xã có điện lưới đến trung tâm; 79% số hộ được dùng điện lưới quốc gia; 77 % xã có bưu điện văn hóa xã; tỷ lệ dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt trên 80%... Các chính sách dành cho đồng bào DTTS đã kịp thời mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao trình độ dân trí, sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, nhất là vùng sâu, vùng xa…

a3

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ ra một số hạn chế, yếu kém trong công tác dân tộc và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 05/2011/NĐ-CP. Trong đó tập trung tham mưu bổ sung, sửa đổi các chính sách để phù hợp với tình hình mới; tăng cường thu hút nguồn lực, gắn phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS, miền núi với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS; đầu tư xây dựng các công trình phục vụ đời sống văn hóa tinh thần đồng bào DTTS; lồng ghép các chương trình, dự án tại địa phương với thực hiện các chính sách dân tộc.

Dương Liễu – Ngọc Ái

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 58
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 94 308
  • Tổng lượt truy cập: 16259092
  • Tất cả: 12859