Chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
Lượt xem: 1937

Sau hơn 2 năm triển khai Chương trình hành động số 51-CTr/TU, ngày 7/10/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân có chuyển biến tích cực, bước đầu đạt những kết quả đáng ghi nhận.

 

cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn tặng quà gia đình chính sách tại xã Lý Quốc (Hạ Lang)

Các cấp ủy, chính quyền đã quán triệt, triển khai tốt việc tuyên truyền, học tập Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, địa phương với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm, công trình về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi mới đất nước...

Ủy ban MTTQ các cấp chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"… Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ xây dựng 158 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và 44 công trình dân sinh, tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với các nội dung: Xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và địa phương đảm bảo an toàn, tiết kiệm và lành mạnh. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học thực hiện tốt phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, góp phần nâng cao trình độ dân trí, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và nhân cách cho thế hệ trẻ. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với các  tiêu chí “tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn"; phối hợp với các sở, ngành tặng trên 30.000 suất quà trị giá trên 1,5 tỷ đồng cho các đối tượng tàn tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách; tổ chức hiến máu tình nguyện, làm đường bê tông; giúp 205 thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Công an tỉnh duy trì và hoạt động có hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Thanh niên Công an nhân dân tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật”; trao tặng các công trình “Nhà nhân ái 19-8”, “Mái ấm tình thương” cho cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào “Bộ đội Biên phòng với công tác đền ơn đáp nghĩa nơi biên giới”, “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”; các đồn biên phòng nhận phụng dưỡng thân nhân liệt sỹ; đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó trong học tập. Các cấp Hội Phụ nữ triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...

Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như: Huyện Bảo Lạc thường xuyên tuyên truyền các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký kinh doanh, nhãn hiệu, chất lượng hàng hoá theo quy định của pháp luật. Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục thực hiện phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo, phối hợp với các ngành, đơn vị kiểm tra lễ hội xuân, cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh…, góp phần nâng cao ý thức của các doanh nghiệp trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân gắn với việc tôn trọng pháp luật. 

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 7/10/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vân động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phấn đấu xây dựng môi trường văn hóa địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn thực chất về văn hóa; quản lý, chỉ đạo tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo baocaobang.vn

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 72
  • Hôm nay: 12836
  • Trong tuần: 105 158
  • Tổng lượt truy cập: 16259069
  • Tất cả: 25655