Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội
Lượt xem: 1833

Sáng 16/5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”. 

Sáng 16/5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”. 

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương tham dự.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có các đồng chí: Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, từ năm 2014 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng, ký kết 10 chương trình phối hợp về giám sát và tổ chức triển khai thực hiện. Ủy ban MTTQ 3 cấp ở 63 tỉnh, thành phố chủ trì 56.689 cuộc giám sát về thực hiện chế độ, chính sách bồi thường, giải tỏa... Công tác phản biện xã hội, cấp tỉnh thực hiện được 784 cuộc, cấp huyện 4.043 cuộc, cấp xã 25.834 cuộc. Trong 3 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp tổ chức 90.841 hội nghị đối thoại...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng đã ký kết chương trình phối hợp với 4 sở, ngành, tổ chức hội về giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; chương trình phối hợp giám sát với một số ngành, tổ chức hội gồm 5 nội dung. Phối hợp tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến của MTTQ và các tổ chức thành viên cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức  567 hội nghị, có 107.732 ý kiến đóng góp về một số dự thảo luật..

Tuy nhiên, hoạt động giám sát chưa đồng bộ, chưa có cơ chế và quy trình thống nhất thể hiện quan hệ của 4 bên: ỦY ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan quản lý nhà nước, đối tượng giám sát và cấp ủy các cấp. Nhiều đề xuất, kiến nghị trong quá trình giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý chưa được chính quyền các cấp xem xét, giải quyết và phản hồi... Còn hiện tượng né tránh, ngại va chạm trong quá trình giám sát, phản biện xã hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương xây dựng, ban hành cuốn “Sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam” nhằm giúp cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có tài liệu cơ bản, toàn diện và thực tế về công tác giám sát, phản biện xã hội. Có chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. MTTQ, các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, nhất là giám sát cá nhân là người đứng đầu các tổ chức, đơn vị; hằng năm phối hợp tiến hành sơ kết công tác giám sát, phản biện xã hội để hoạt động này đi vào nền nếp, hiệu quả.

Theo baocaobang.vn

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 94 420
  • Tổng lượt truy cập: 16259204
  • Tất cả: 12971