Kế hoạch triển khai rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc các hệ thống thông tin tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ​
Lượt xem: 222

Ngày 25/4/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy đã ký ban hành Kế hoạch triển khai rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc các hệ thống thông tin tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện rà quét, xử lý mã độc cho các hệ thống thông tin tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; bảo đảm 100% máy chủ, máy trạm, các thiết bị đầu cuối tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản mới hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới. Kịp thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước về tầm quan trọng của bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; thúc đẩy việc chấp hành nghiêm về chủ trương, đường lối, các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến an toàn thông tin.

 Các nội dung thực hiện gồm: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định bảo đảm an toàn thông tin; công tác rà quét, xử lý bóc gỡ mã độc. Thời gian thực hiện trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023.

 Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn Thông tin -Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, đảm bảo thông tin kết nối, chia sẻ dữ liệu mã độc. Theo dõi, đôn đốc,  hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện các nội dung tại Kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/6/2023.

 Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố: Tổ chức quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Xây dựng quy chế bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cho hệ thống đáp ứng các yêu cầu an toàn về quản lý theo cấp độ an toàn hệ thống thông tin tương ứng. Ban hành phương án, kịch bản ứng cứu sự cố cho các hệ thống thông tin do cơ quan, đơn vị quản lý. Thực hiện rà quét, xử lý,bóc gỡ mã độc và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/6/2023.

 

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 191
  • Hôm nay: 8861
  • Trong tuần: 138 294
  • Tổng lượt truy cập: 17601054
  • Tất cả: 28040