No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 260

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 12/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức HHội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham sự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và UBND các huyện, Thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2022, Sở TN&MT tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành 5 văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng dự thảo 01 nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về các vấn đề quản lý đất đai. Tiếp nhận, xử lý 15.546 văn bản đến; ban hành 5.319 văn bản đi; tiếp nhận 22.207 hồ sơ, thủ tục hành chính, đã xử lý 21.429 hồ sơ, đạt 96,5%. Tổ chức 46 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính gần 697 triệu đồng. Tổ chức đấu giá thành công 54 lô đất với tổng số tiền 36 tỷ đồng; cấp 54 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 43 tổ chức và 21.070 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình. Tiếp nhận 47 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, đã giải quyết 41 hồ sơ theo đúng quy trình. Tăng cường hoạt động quản lý khai thác, kinh doanh, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, chấn chỉnh và tham mưu giải pháp đẩy nhanh tiến độ lắp đặt trạm cân, camera giám sát tại các mỏ khoáng sản; rà soát đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT xem xét cho ý kiến về việc phê duyệt các điểm mỏ, vật liệu dự án phục vụ đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Ban hành 20 văn bản đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp được cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đóng cửa mỏ và thực hiện các nghĩa vụ liên quan. Xử phạt, đề xuất xử phạt 6 tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khoáng sản với số tiền 516 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trong lĩnh vực khoáng sản đạt gần 225 tỷ đồng. Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường cho 28 đơn vị với 31 mỏ khai thác khoáng sản; thẩm định và ra thông báo nộp phí nước thải công nghiệp cho 32 cơ sở thuộc 19 đơn vị với tổng số tiền trên 446 triệu đồng. Xây dựng dự thảo và trình UBND tỉnh phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Năm 2023, Sở tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Từng bước thực hiện chuyển đổi số trên từng lĩnh vực của ngành; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra; quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Tiếp tục tham mưu thực hiện công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh. Phối hợp thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước từ khoáng sản. Tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị Sở TN&MT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các văn bản quy phạm, văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT phù hợp với thực tiễn; tập trung quản lý hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản, chống thất thoát, lãng phí; kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường gắn với khai thác hiệu quả tài nguyên nước.  Hiện đại hóa hồ sơ, dữ liệu địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, từng bước hiện đại hóa dịch vụ công theo hướng chính phủ điện tử; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khoan, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản tại các huyện, Thành phố; thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với Cục Thuế tỉnh, các ngành liên quan đôn đốc, xử lý nợ thuế đối với các đơn vị nợ thuế kéo dài trong lĩnh vực khoáng sản. Tiếp tục rà soát lại các dự án thuê đất, các địa chỉ được miễn tiền thuê đất, thời hạn thuê đất để quản lý hiệu quả đất đai. Tham mưu cho tỉnh triển khai các kế hoạch quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản, ban hành kế hoạch sử dụng đất, đấu giá sử dụng đất năm 2023…

Dương Liễu

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 176