No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 213

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 11/01/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Triệu Đinh Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực các huyện ủy, thành ủy; đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy; một số đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhận Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp dân vận” năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2022 các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng chống dịch hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân. Định hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

 

Công tác dân vận của chính quyền các cấp đạt được nhiều kết quả tích cực, trong năm trao đổi gần 11 nghìn văn bản qua mạng giữa 109 đơn vị,tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 98,5%; tiếp 2.238 lượt/2.276 người; tiếp 03 đoàn đông người; nhận 2.424 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giải quyết các đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền đạt đến 90%. Các lực lượng vũ trang thường xuyên thực hiện tốt các mô hình dân vận; công tác nắm tình hình biên giới, nội địa, tình hình dư luận, những vấn đề bức xúc, nổi lên trong Nhân dân; phối hợp tuyên truyền pháp luật 2.041 buổi cho trên 61 nghìn người; huy động gần 3 nghìn lượt cán bộ chiến sĩ, gần 200 triệu đồng giúp dân tu sửa nhà ở, di dời chuồng trại, xây dựng nông thôn mới…

MTTQ và tổ chức chính trị, xã hội các cấp thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; làm nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân gắn với thực hiện hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hệ thống dân vận tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

Năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, các Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo", Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh thực hiện tốt quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2023. Chỉ đạo, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và phương thức nắm tình hình Nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" của hệ thống chính trị gần với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; phát huy tố các nguồn lực trong xã hội để phát triển KT-XH, thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhỏ dột nát và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh triệu Đình Lê phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định công tác dân vận năm 2022 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhờ đó đã đóng góp lớn vào sự phát triển chung của tỉnh. Nhấn mạnh công tác dân vận rất quan trọng, bởi vì “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023, đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cấp tỉnh, cấp cơ sở nắm chắc tình hình nhân dân; tâm tư nguyện vọng của người dân; nắm vững chủ trương chính sách của đảng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm đột phá, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và những quy chế liên quan đến người dân như: quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại… Xác định trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay để các cấp, ngành và toàn xã hội nhận thức đúng đắn, nêu cao trách nhiệm. Bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của tỉnh để triển khai thực hiện tốt công tác dân vận. Hệ thống dân vận các cấp tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Thừa ủy quyền Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho các cá nhân.

Nhân dịp này, tỉnh Cao Bằng có 22 người được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” năm 2022.

Dương Liễu

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 192