No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 207

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 10/01/2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị công tác năm 2022, triển khai kế hoạch công tác KH&CN và đổi mới sáng tạo năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban ngành là thành viên Hội đồng KH&CN cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2022, Sở KH&CN đã chủ động tham mưu xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo, sửa chữa bổ sung cơ chế chính sách và quy định về quản lý hoạt động KH&CN phù hợp với yêu cầu thực tiễn, điều kiện của địa phương. Sở đã tham mưu xây dựng 02 văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

 

Trong năm, Sở KH&CN quản lý theo dõi và đôn đốc thực hiện đối với 39 nhiệm vụ KH&CN đang được triển khai trên địa bàn tỉnh; thực hiện thủ tục bàn giao tài sản của 01 nhiệm vụ KH&CN đã kết thúc để tiếp tục quản lý, sử dụng và chuyển giao kết quả thực hiện cho 12 sở, ngành, địa phương; hoàn thành công tác thẩm định và ký kết hợp đồng đối với 12/12 nhiệm vụ cấp tỉnh và 02/02 nhiệm vụ cấp cơ sở bắt đầu thực hiện năm 2022; tham mưu trình Bộ KH&CN điều chỉnh danh mục đề xuất dự án thuộc Chương trinh nông thôn miên núi bắt đầu thực hiện năm 2022; tổ chức 02 Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ bổ sung năm 2022. Thực hiện tốt công tác quản lý về công nghệ và thị trường công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra KH&CN; tăng cường tiềm lực KH&CN...

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN duy trì hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN; sản xuất sản phẩm dịch vụ KH&CN; tiến hành kiểm định được 3.187 phương tiện đo, thử nghiệm vật liệu xây dựng 02 mẫu gạch bê tông, đo điện trở nối đất được 128 điểm đo.

Năm 2023, Sở KH&CN tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023; tham mưu, triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được ban hành, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng, an toàn bức xã hạt nhân, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Đẩy mạnh hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN; tăng cường các hoạt động giới thiệu, quảng bá các sản phẩm KH&CN trong và ngoài tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành KH&CN đạt được, đồng thời lưu ý, trong năm 2023, Sở KH&CN tiếp tục triển khai các văn bản liên quan đến nhiệm vụ KH&CN và đổi mới sáng tạo theo chương trình, định hướng của tỉnh; xây dựng nội dung, lộ trình cụ thể để thực hiện trong năm 2023. Tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN, sở hữu trí tuệ, cần xem xét chất lượng đề tài phải hiệu quả thiết thực, sát với thực tế; giám sát việc sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ; đánh giá các nhiệm vụ, kế hoạch đã hoàn thành trong năm 2022 để nhân rộng thành các mô hình, vùng sản xuất hàng hóa đối với một số lĩnh vực như: nông nghiệp, du lịch, dịch vụ…; thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ KH&CN; giao vốn kịp thời để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và đổi mới sáng tạo; triển khai, hướng dẫn kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh, đến các huyện, thành phố; quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng cho công chức làm công tác quản lý Nhà nước ở địa phương về Sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tập trung nghiên cứu ứng dụng KH&CN theo hướng phục vụ các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Dương Liễu

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 226