No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 166

Thẩm tra các báo cáo và hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh

Sáng 22/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có các đồng chí: Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Cuộc họp tiến hành thẩm tra: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (lĩnh vực văn hóa - xã hội); Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử ttri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2023 (các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội).

Các đại biểu thảo luận về tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thực hiện các mục tiêu KT - XH năm 2022 (lĩnh vực văn hóa - xã hội). Theo đó, công tác an sinh xã hội cần đánh giá sâu hơn; tập trung hỗ trợ xóa nhà dột nát. Về lĩnh vực giáo dục, cần có đánh giá những đột phá, đổi mới trong lĩnh vực giáo dục; quy hoạch lại hệ thống điểm trường, lớp lẻ; cần có giải pháp giải quyết vấn đề thiếu giáo viên ở một số môn, thiếu thiết bị giáo dục để đảm bảo chất lượng giáo dục.

Lĩnh vực du lịch, tập trung quan tâm vấn đề hỗ trợ phát triển các điểm du lịch cộng đồng, có hướng dẫn các địa phương quản lý, quy hoạch để khai thác, phát huy điểm du lịch cộng đồng; công tác quản lý kinh doạnh homestay hoạt động đúng theo quy định. Lĩnh vực y tế, có kế hoạch nâng cao trình độ của y, bác sĩ tuyến tỉnh để hạn chế chuyển tuyến Trung ương; quan tâm đầu tư vật chất trạm y tế cơ sở. Đánh giá về công tác tôn giáo, cần có sự thống nhất về một số cụm từ trong các văn bản hướng dẫn để thuận lợi cho triển khai ở cơ sở.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị các sở, ngành làm rõ một số vấn đề, cụ thể đối với lĩnh vực giáo dục cần tập trung đánh giá việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới về những mặt làm được, chưa được, chất lượng giảng dạy năm 2022 so với năm 2021. Về y tế, đánh giá kết quả khám, chữa bệnh của hệ thống y tế tỉnh. Về lao động việc làm, có con số cụ thể tỷ lệ lao động qua đào tạo…

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nông Hải Lưu phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nông Hải Lưu đề nghị các ngành đánh giá sâu hơn về các lĩnh vực, nhất là du lịch, y tế, phủ sóng di động vùng sâu, vùng xa... Ngay sau thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu, tổng hợp và có báo cáo.

Theo baocaobang.vn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 120