No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 85

Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030

Sáng 22/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030 và Kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2022. Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính Phủ chủ trì.

Dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo phòng, công chức tham mưu, phụ trách các lĩnh vực CCHC của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030 được Bộ Nội vụ ban hành, triển khai từ ngày 10/11/2022.

Đề án nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng về kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Theo Đề án, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ gồm 7 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá Chỉ số CCHC là 100; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 31,5/100.

Đối với Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh gồm 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá là 100; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 30,5/100.

Theo kế hoạch thực hiện Đề án, đầu Quý II/2023, Bộ Nội vụ sẽ công bố Chỉ số CCHC năm 2022 của các bộ, các tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về vấn đề liên quan đến việc triển khai xác định chỉ số CCHC trong thời gian tới; hướng dẫn chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC cấp tỉnh.

Phát biểu kết luận, Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ Phạm Mạnh Hùng đề nghị lãnh đạo các sở, đặc biệt là cán bộ, công chức tham mưu triển khai công tác xác định chỉ số CCHC của các địa phương cần nắm vững những nội dung cơ bản của Quyết địnhsố 876/QĐ-BNV để tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh triển khai kế hoạch năm 2022 hiệu quả nhất. Qua hội nghị, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, những nội dung quy định trách nhiệm trong Đề án xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan với Sở Nội vụ, giữa Sở Nội vụ với các sở, ngành và các địa phương để hình thành nên hệ thống thông tin, hệ thống đánh giá một cách đồng bộ từ dưới lên.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Nội vụ các tỉnh lưu ý quá trình chấm điểm kết hợp với quá trình tổng hợp dữ liệu, kết hợp quá trình tổng hợp các tài liệu kiểm chứng đảm bảo đạt yêu cầu, đúng quy định, tránh sai sót nhằm bảo đảm hệ thống dữ liệu về CCHC trên các lĩnh vực được nêu trong Quyết định số 876/QĐ-BNV của từng địa phương sẽ được tổng hợp đầy đủ, chính xác và phản ánh đầy đủ trong chỉ số CCHC năm 2022 một cách trung thực, khách quan nhất.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Lâm Thị Tú Anh quán triệt nội dung công việc trong thời gian tới ngay sau kết thúc hội nghị

Ngay sau kết thúc hội nghị đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Lâm Thị Tú Anh yêu cầu sở Nội vụ cần cập nhật bổ sung thêm các thông tin từ cơ sở để hoàn thiện báo cáo chung; Đồng thời yêu cầu các sở, ngành tiến hành rà soát lại các nội dung do đơn vị mình phụ trách, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai để phục vụ cho đợt kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 do Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thực hiện kiểm tra tại tỉnh Cao Bằng vào cuối tháng 11/2022.

Kim Cúc 

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 226