No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 105

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) thị trấn Thanh Nhật

Ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) thị trấn Thanh Nhật (Hạ Lang).

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu tại hội nghị.

11 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực có hạt của thị trấn Thanh Nhật đạt 802,5/726,6 tấn, đạt 110,4% kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước được hơn 725 triệu đồng, đạt 97,97%. Đến nay, 83,2% hộ được sử dụng nước sạch; 642/640 hộ đạt Gia đình văn hóa, đạt 100,3%; trình cấp trên xem xét 11/11 xóm đạt Làng văn hóa. Lãnh đạo thị trấn tổ chức đối thoại, gặp gỡ, làm việc trực tiếp 5 cuộc/13 công dân tham gia.

Cấp phát tiền trợ cấp ưu đãi người có công cho 29 đối tượng với tổng số tiền chi trả 60 triệu 785 nghìn đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,37%, đạt 107% kế hoạch, trong đó có 30 hộ thoát nghèo, 16 hộ thoát cận nghèo. Tiếp nhận, giải quyết 177 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp; lập hồ sơ đề nghị cai nghiện bắt buộc đối với 2 đối tượng. Vận động nhân dân đưa 13 chuồng gia súc gia khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 185,7% kế hoạch. Phát triển 10 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị Đảng ủy, UBND thị trấn Thanh Nhật tập trung tận thu các nguồn thuế đạt hiện quả; chuẩn bị hồ sơ các chương, dự án hợp phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình đường 208, chợ trung tâm và các tiểu dự án trên địa bàn; lựa chọn các mô hình phù hợp với địa bàn thị trấn Thanh Nhật thực hiện 2 tiểu dự án 1, dự án 3 phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho ngường dân. Tiếp tục đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo Baocaobang.vn

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 100