No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 86

Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2021 - 2025

Sáng 17/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thành Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.

Dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng điều phối NTM tỉnh và các huyện, Thành phố.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP); chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới xây dựng NTM thông minh; tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; phát triển du lịch nông thôn; chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng NTM; cơ chế phân bổ, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và một số vấn đề trọng tâm khác.

Theo đó, chú trọng các nội dung, mục tiêu giải pháp thực hiện, nhất là việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương cho các chuyên đề. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn ngân sách Trung ương bố trí thực hiện chương trình được phê duyệt 39.632 tỷ đồng, gồm 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư và 9.632 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp. Hiện đã phân bổ hơn 30.000 tỷ đồng cho các địa phương triển khai thực hiện.

Tập trung hỗ trợ, quảng bá, xúc tiến thương mại cấp quốc gia, cấp vùng; thúc đẩy thương hiệu OCOP  trên thị trường trong và ngoài nước; kết nối cung - cầu quy mô liên tỉnh, vùng và quốc gia; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực hệ thống hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP; xây dựng và triển khai các đề án dự án ưu tiên quy mô diện rộng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan chức năng liên quan triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Chủ động xây dựng chương trình khoa học và công nghệ, làm cơ sở để bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp thực hiện theo quy định. Tập huấn, truyền thông, nâng cao năng lực, tổ chức các hoạt động kết nối du lịch nông thôn. Phấn đấu 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch.

Tổ chức thực hiện thí điểm các mô hình xã NTM thông minh toàn diện để làm cơ sở chỉ đạo thực hiện, đề xuất cơ chế, chính sách, xây dựng bộ tiêu chí xã NTM thông minh giai đoạn 2026 - 2030. Phấn đấu ít nhất 40% xã có cung cấp  một dịch vụ thiết yếu và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng NTM thông qua ứng dụng trực tuyến. Tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong xây dựng NTM.

Tại hội nghị, đại diện một số tỉnh trao đổi, tham luận chia sẻ kết quả, kinh nghiệm và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chương trình theo kế hoạch đề ra trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thành Nam đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế. Xác định các nội dung trọng tâm để ưu tiên triển khai như: chuyển số trong nông nghiệp, Chương trình OCOP gắn với phát triển thương mại điện tử, du lịch thông minh, xây dựng NTM nâng cao. Phân bổ nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình cần có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả; tích cực hỗ trợ các xã, huyện chưa đạt chuẩn NTM. Các địa phương chủ động lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia khác để tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2023 - 2025.

Theo Baocaobang.vn

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 173