No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 132

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tô Vũ Lập dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Tân Tiến (Thạch An)

Ngày 15/11, đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Tân Tiến, xã Đức Thông (Thạch An).

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tô Vũ Lập tặng quà người uy tín khu dân cư Tân Tiến, xã Đức Thông (Thạch An).

Khu dân cư Tân Tiến có 88 hộ, 380 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Dao, Tày, Nùng cùng chung sống; số hộ nghèo, cận nghèo chiếm 70,4%; đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; 100% con em trong độ tuổi đi học đều được đến trường.

Những năm qua, nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước xóm; tình hình an ninh chính trị ổn định. Người dân tích cực ủng hộ các loại quỹ, hiến đất, đóng góp ngày công lao động xây dựng nông thôn mới... Qua bình xét, năm 2022 có 84/88 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tô Vũ Lập đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và khu dân cư tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước xóm. Tuyên truyền nhân dân luôn đề cao cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là các vấn đề lợi dụng dân tộc tôn giáo kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng chăn nuôi, phát triển kinh tế; quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy tốt các tổ hòa giải, giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi mặt đời sống; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, thi đua lao động sản xuất, chủ động, tích cực nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tô Vũ Lập tặng quà 6 hộ gia đình tiêu biểu, 3 gia đình chính sách và khu dân cư Tân Tiến. Các cấp biểu dương, khen thưởng, tặng quà các gia đình văn hóa, người uy tín tiêu biểu có nhiều thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Theo Baocaobang.vn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 101