Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023
Lượt xem: 281

Ngày 15/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đã ký ban hành Công văn số 1146/UBND-CN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023.

Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức đoàn thể nghiên cứu, tổ chức một số hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, với các nội dung sau:

-Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ qun làm việc và các địa điểm phù hợp.

- Tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh hưởng ứng, ra quân, tuyên truyền, tập huấn… nhằm thay đổi hành vi và thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên; không săn bắt và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã quý hiếm; chia sẻ công bằng, hợp lý các lợi ích thu được từ thiên nhiên; xóa đói giảm nghèo và cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng.

- Tiếp tục tăng cường các hoạt động để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học để triển khai Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022.

- Áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên, tiếp cận dựa trên hệ sinh thái để bảo vệ, bảo tổn, quản lý và sử dụng bền vững các hệ sinh thái nhằm giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, góp phần mag lại lợi ích về đa dạng sinh học và phúc lợi cho con người; tăng cường công tác điều tra, kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học, tạo dựng thông tin nền về hiện trạng đa dạng sinh học làm cơ sở cho quá trình ra quyết định về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh hoc; kiểm soát chặt chẽ tác động của các dự án phát triển đối với các khu vự tự nhiên và đa dạng sinh học.

- Tăng cường năng lực và nguồn lực cho quản lý và bảo vệ môi trường các di sản thiên nhiên, rà soát lập và công nhận di sản thiên nhiên.

Các cơ quan truyền thông, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài phát thanh và Truyền hình các địa phương tăng thời lượng tuyên truyền, truyền thông về các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023. Thực hiện các chương trình truyền thông theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng.

* Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023

- Cùng hành động để ngăn chặn mất đa dạng sinh học và duy trì các hệ sinh thái.

- Thúc đẩy sự thay đổi để bảo tồn đa dạng sinh học.

- Cùng xây dựng một tương lai sống hài hòa với thiên nhiên.

- Đa dạng sinh học là nền tảng cho phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

- Bảo tồn các hệ sinh thái là cách để duy trì một hành tinh khỏe mạnh.

- Tăng cường hợp tác và hành động để phục hồi đa dạng sinh học.

D.L

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 92
  • Hôm nay: 5604
  • Trong tuần: 88 531
  • Tổng lượt truy cập: 16274202
  • Tất cả: 15114