Thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023
Lượt xem: 249

Ngày 22/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc ký ban hành Văn bản số 1202/UBND-CN về việc thực hiện công tác tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023.

 Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đề nghị các tổ chức đoàn thể theo chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm điện theo Kế hoạch số 2449/KH-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các các đơn vị hành chính sự nghiệp tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 10% so với cùng kỳ; trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ; các đơn vị chiếu sáng công cộng (CSCC) áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 50% so với cùng kỳ; các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực trong trường hợp xảy ra thiếu điện; tăng cường công tác truyền thông đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt để các hộ chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26°C.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng điều chỉnh thời gian bật/tắc hệ thống điện chiếu sáng phù hợp để đảm bảo tiết kiệm điện; chỉ đạo phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Điện lực các huyện, Thành phố kiểm tra việc tuân thủ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các đơn vị thuộc địa bàn quản lý.

Thường xuyên theo dõi trang https://sudungdien.evn.com.vn/ để cập nhật thông tin về tình hình tiêu thụ điện/tháng/năm của các cơ quan HCSN, CSCC và cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm để điều hành công tác tiết kiệm điện trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020, có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ chức không tuân thủ. Phối hợp với Công ty Điện lực Cao Bằng, các Điện lực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch và thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện trên địa bản theo Điều 5 và Điều 6 của Thông tư số 22/2020/TT- BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương về quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Các cơ quan truyền thông, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình các địa phương tăng thời lượng tuyên truyền, truyền thông, xây dựng chuyên mục tuyên truyền về tình hình cung ứng điện khó khăn trong năm 2023, thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn. Tăng cường thực hiện các bài viết thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, UBND tỉnh, ngành điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng của năm 2023 để đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Công ty Điện lực Cao Bằng: Xây dựng chi tiết phương án đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Thông báo đến các khách hàng sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn, thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện (DR) theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 của Bộ Công Thương, khi có thông báo của đơn vị Điện lực. Đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh theo thứ tự ưu tiên. Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện khách hàng trên địa bàn tỉnh theo Điều 5 và Điều 6 của Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương về quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Công ty Điện lực Cao Bằng thực hiện theo các nội dung của Quyết định số 238/QĐUBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng, phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Hạn chế tối đa việc ngừng giảm cung cấp điện vào thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày trừ trường hợp bất khả kháng.

Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp là các cơ sở dịch vụ, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, cơ sở sản xuất, kinh doanh để vận động, khuyến khích các khách hàng sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

K.C

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 619
  • Trong tuần: 81 734
  • Tổng lượt truy cập: 16291053
  • Tất cả: 12332