Thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Lượt xem: 705

Ngày 11/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quan tâm tham gia phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN & ĐMST) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách ưu đãi hỗ trợ của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia phát triển KHCN & ĐMST trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tập trung thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ và năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; tạo động lực thúc đẩy việc hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, có nhiều giải pháp để tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng và các giải pháp đủ điều kiện tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; tạo ra bước phát triển mới về KH&CN, áp dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển KT-XH. Khuyến khích, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để công chức, viên chức, người lao động chủ động đề xuất nhiệm vụ KH&CN; làm chủ nhiệm, thành viên thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có đủ năng lực trong xác định các vấn đề khoa học để tham gia đề xuất, đặt hàng, tổ chức triển khai ứng dụng kết quả KH&CN vào phục vụ quản lý, góp phần xây dựng chính sách phát triển KT-XH, mở rộng sản xuất.

Các chỉ tiêu cụ thể: có từ 15-20 doanh nghiệp tiềm năng được hỗ trợ kinh phí để nghiên cứu khoa học, ứng dụng, tiếp nhận công nghệ; thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển ít nhất từ 05 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có từ 5 đến 10 doanh nghiệp KH&CN. Phấn đấu 100% các huyện, thành phố có giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh; lựa chọn được ít nhất 20 giải pháp kỹ thuật đủ điều kiện tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; đưa vào ứng dụng trong sản xuất từ 30%. Phấn đấu có 15 nhiệm vụ KH&CN do các cơ quan, đơn vị của tỉnh chủ trì, trong đó mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 nhiệm vụ KH&CN do đơn vị của huyện, doanh nghiệp chủ trì, có từ 50 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị. doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh làm chủ nhiệm, thành viên thực hiện nhiệm vụ KH&CN…

Các nội dung và giải pháp thực hiện gồm: thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách; thu hút cơ quan, đơn vị tham gia phát triển KHCN & ĐMST; thu hút doanh nghiệp, cá nhân, công chức, viên chức, người lao động tham gia phát triển KHCN & ĐMST.

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 105
  • Hôm nay: 10149
  • Trong tuần: 186 371
  • Tổng lượt truy cập: 20156454
  • Tất cả: 59067