Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị công tác XDCB năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013.
Lượt xem: 445

Ngày 31/7/2013, Văn phòng UBND tỉnh đã có Văn bản số 593/TB-VP về việc thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác XDCB năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh, được tổ chức ngày 17/7/2013.

Theo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ công tác XDCB. Công tác XDCB của tỉnh năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình thực hiện ở một số đơn vị còn hạn chế, yếu kém, kết quả giải ngân tuy đã đạt ở mức khá, song vẫn chưa đạt so với kế hoạch đề ra và thấp hơn kết quả năm 2011; số lượng chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013 còn lớn và 6 tháng đầu năm 2013 kết quả giải ngân chỉ đạt gần 35,2%. Tình hình nợ đọng XDCB và nợ tạm ứng diễn ra phức tạp.

Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư XDCB, đồng chí Chủ tịch yêu cầu các cấp, các ngành cần quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào công tác: Nâng cao kết quả và chất lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng; điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư; xử lý nợ đọng, nợ tạm ứng trong XDCB; phát triển vật liệu xây dựng; công tác quy hoạch; công tác tư vấn; quản lý chất lượng công trình xây dựng...

 Ngọc Ái

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 37
  • Hôm nay: 508
  • Trong tuần: 37 032
  • Tổng lượt truy cập: 15789081
  • Tất cả: 5975