Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
Lượt xem: 752

Ngày 24/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy ký ban hành Kế hoạch số 1244/KH-UBND, Triển khai thực hiện Kế hoạch số 228-KH/TU ngày 07/4/2023 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

Theo đó, mục tiêu chung nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới nhằm hỗ trợ tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động nhất là lao động ở nông thôn và ở địa bàn các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Qua đó, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng số lượng lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Tỉnh, giúp quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của Cao Bằng đến bạn bè quốc tế.

Cụ thể: Từ năm 2023, mỗi năm toàn tỉnh đưa trên 150 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó 100% người lao động được đào tạo cơ bản ngoại ngữ của thị trường tiếp nhận lao động, 15% người lao động được đào tạo chuyên sâu, đạt trình độ, tay nghề cao.

Mục đích nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch số 228-KH/TU, trong đó chú trọng triển khai thực hiện việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; phân công, phân cấp, quy định rõ trách nhiệm của các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đúng mục đích, đúng quy định pháp luật, nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo các cơ quan cấp trên theo quy định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định về quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài, căn cứ yêu cầu của thực tiễn, chủ động đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện thí điểm đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo các quy định hiện hành.

Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thực hiện tốt công tác dự báo, cập nhật, phân tích thông tin thị trường lao động nước ngoài, đề xuất những định hướng, hỗ trợ người lao động có nhu cầu đi làm việc nước ngoài; kết nối doanh nghiệp và người lao động để tiếp cận, trao đổi thông tin, nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu về trình độ, năng lực để tạo cơ sở gắn kết khâu đào tạo với yêu cầu của thị trường tiếp nhận lao động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tư vấn, tuyển chọn, đào tạo và tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý kịp thời những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thống nhất, hiệu quả, đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế tại Tỉnh. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh khi đi làm việc ở nước ngoài; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

P.V

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 89
  • Hôm nay: 8243
  • Trong tuần: 153 843
  • Tổng lượt truy cập: 17641020
  • Tất cả: 19311