Tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024
Lượt xem: 580

Ngày 05/01/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy đã ký ban hành Văn bản số 20/UBND-VX về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

 Văn bản yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

 1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày  23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh đảm bảo có hiệu quả, tạo tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

 2. Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp quản lý.

 3. Xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông,an toàn sông nước đối với hoạt động lễ hội, thể thao, du lịch. Đảm bảo hoạt động lễ hội được tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

 4. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh,UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024 về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trước ngày 12/02/2024; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo các cơ quan cấp trên theo quy định.

 

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 387
  • Hôm nay: 8017
  • Trong tuần: 184 240
  • Tổng lượt truy cập: 20154323
  • Tất cả: 56936