Quyết định kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 55

Ngày 03/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Cao Bằng gồm 8 người. Trong đó: Ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Ông Vương Quang Thiên, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Thường trực Hội đồng.

Hội đồng thẩm định giá đất có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định hiện hành, tham mưu báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Trách nhiệm của Hội đồng, Chủ tịch, Thường trực Hội đồng và các thành viên Hội đồng; nguyên tắc hoạt động của Hội đồng; nội dung, quy trình và các nội dung liên quan đến thẩm định giá đất thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất.

Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Cao Bằng được sử dụng con dấu của UBND tỉnh đối với các văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký; sử dụng con dấu của Sở Tài Chính đối với các văn bản do Thường trực Hội đồng ký.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Cao Bằng quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định (nếu cần thiết).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định và tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc thay thế thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Cao Bằng.

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 47
  • Hôm nay: 1828
  • Trong tuần: 40 091
  • Tổng lượt truy cập: 15774469
  • Tất cả: 7910