Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 98

Ngày 16/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Cao Bằng gồm 33 người. Trong đó: Ông Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Ông Phạm Văn Cao, Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các điều ước và thỏa thuận song phương mà Việt Nam ký kết tham gia về công tác biên giới trên địa bàn tỉnh; hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) về công tác biên giới, công tác cửa khẩu. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý và phát triển trong khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới theo đường biên giới đã phân giới cắm mốc phù hợp với các điều ước và thỏa thuận có liên quan giữa Việt Nam và Trung Quốc, pháp luật hiện hành, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, hệ thống mốc giới; báo cáo kịp thời cho Bộ Ngoại giao về các vụ việc phát sinh có yếu tố phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến công tác biên giới tại địa phương để phối hợp và có biện pháp xử lý tiếp theo khi cần thiết.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng công trình bảo vệ, cố định đường biên giới; chủ động xử lý hoặc xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan để xử lý những vấn đề phát sinh theo quy định.

Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ tài nguyên, môi trường trong khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biên giới lãnh thổ, biển, đảo quốc gia; các điều ước, thỏa thuận về biên giới, lãnh thổ mà Việt Nam là thành viên, các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh về công tác biên giới lãnh thổ, biển đảo.

Tổng hợp và báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan cấp trên các vấn đề liên quan về tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ về biên giới trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến biên giới lãnh thổ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Cao Bằng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các văn bản do Trưởng ban ký; sử dụng con dấu của Sở Ngoại vụ đối với các văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký. Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Cao Bằng hoạt động theo quy chế của Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/3/2023 và thay thế Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1326/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ thành Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Cao Bằng,

 

K.C

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 69
  • Hôm nay: 8828
  • Trong tuần: 101 150
  • Tổng lượt truy cập: 16255061
  • Tất cả: 21647