Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy tại cuộc kiểm tra dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tại Hà Quảng
Lượt xem: 1148

Ngày 31/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2884/TB-VP kết luận của đồng chí Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng tại cuộc họp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tại huyện Hà Quảng ngày 09/8/2023.

Theo đó, để dự án hoàn thành đảm bảo tiến độ và mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy đề nghị Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh, UBND huyện Hà Quảng, Ban điều hành Dự án huyện và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về công tác chỉ đạo, điều hành UBND huyện Hà Quảng chỉ đạo UBND các xã vùng Dự án và các phòng ban chuyên môn: Khẩn trương triển khai các hoạt động đã được phê duyệt theo Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2023 đã giao cho các đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và đảm bảo mốc thời gian hoàn thành các hoạt động phần mềm trước ngày 30/9/2023. Thực hiện các nhiệm vụ theo Chiến lược kết thúc Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng đã được phê duyệt tại Quyết  định số 672/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh và Công  văn số 300/HD-BCĐ ngày 09/8/2023 của Ban chỉ đạo Dự án về việc hướng dẫn thực hiện Chiến lược kết thúc dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng. Xây dựng kế hoạch chi tiết các công việc cần thực hiện từ nay đến khi kết thúc dự án, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, có quy định mốc thời gian hoàn thành, với mục tiêu đảm bảo tiến độ và hiệu quả của Dự án.

Về công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán Quỹ CSA: Ban Quản lý dự án các xã phối hợp với Ban điều hành Dự án huyện tập trung nhân lực khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các loại chứng từ còn thiếu đối với hồ sơ các nhóm CIG, thực hiện dứt điểm đảm bảo xong trước ngày 10/9/2023.

Về các công trình cơ sở hạ tầng: Đối với các công trình thực hiện năm 2019-2021 đã được bàn giao đưa vào sử dụng: UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình theo quy định và báo cáo BCĐ dự án  trước ngày 15/9/2023. Đối với các công trình thực hiện năm 2022 đang thực hiện: UBND huyện chỉ đạo các Chủ đầu tư (Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng, UBND các xã) đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bàn giao và đưa vào sử dụng theo tiến độ hợp đồng; xác định khối lượng, hoàn thiện hồ sơ để thanh toán khối lượng hoàn thành.

Đối với các dự án đang vướng mắc: Công trình Đường bê tông nội đồng xóm Lũng Vảy,  xã Thanh Long: UBND huyện Hà Quảng chỉ đạo UBND xã phối hợp với nhà thầu và các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm tiền nợ người dân và có báo cáo kết quả cho Ban chỉ đạo Dự án trước ngày 10/9/2023.

Công trình: Xây Mương Thoát lũ Lũng Rịch, xã Lương Thông (đang dừng thi công do vướng mắc giải phóng mặt bằng): Trường hợp không thể tiếp tục triển khai, UBND huyện chỉ đạo UBND xã  nghiên cứu thực hiện thủ tục đóng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT Bản  Gải - Bó Rằng, xã Cần Yên: Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn huyện, xã tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác thanh toán gói thầu khảo sát thiết kế của dự án.

Về bộ máy quản lý và nhân sự tham gia Dự án UBND huyện Hà Quảng bố trí cán bộ đang tham gia Dự án thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quyết toán và chuyển giao (trường hợp nếu có điều động, luân chuyển cần thực hiện trong phạm vi các xã Dự án).

Về công tác phối hợp: Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan quan tâm phối hợp với huyện, xã để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án; trường hợp cần thiết, Ban điều phối Dự án tỉnh cử cán bộ trực tiếp xuống huyện, xã để hỗ trợ, giúp đỡ huyện, xã tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án.

P.V

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 188
  • Hôm nay: 8085
  • Trong tuần: 121 982
  • Tổng lượt truy cập: 17495262
  • Tất cả: 17324