Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh năm 2023
Lượt xem: 79

Ngày 03/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành Kế hoạch số 430/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2712/KH-UBND, đồng thời xác định cụ thể các nội dụng công việc, trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các nội dung của Đề án. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ…) nhằm đáp ứng yêu cầu “di sản văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu” góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm, bảo tổn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn.

Nội dung thực hiện gồm: Lựa chọn, lập hồ sơ khoa học 01 di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức truyền dạy các kỹ năng, kỹ thuật, bí quyết liên quan đến trang phục truyền thống như: Trồng bông, trồng cây lanh, cây chàm, se sợi, dệt vải, nhuộm chàm, nghệ thuật thêu hoa văn, chế tác trang sức… cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Tổ chức tập huấn, truyền dậy kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số cho các đối tượng người có uy tín, cán bộ văn hóa xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 Tải về

 

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 52
  • Hôm nay: 2067
  • Trong tuần: 40 330
  • Tổng lượt truy cập: 15774708
  • Tất cả: 8149