Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh ​
Lượt xem: 171

Ngày 17/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy đã ký ban hành Kế hoạch 557/KH-UBND tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

 Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2023 tại các ngành, đoàn thể, địa phương nhằm tạo sự hưởng ứng, sâu rộng phát huy giá trị của sách, văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người;  khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. Tôn vinh người đọc, người sáng tác, những người làm công tác xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các  tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống xã hội tại tỉnh.

 Các nội dung thực hiện gồm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên  truyền về Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam. Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc theo từng chủ đề, nhân rộng mô hình: tủ sách gia đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, trường học; tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách. Tổ chức các hoạt động khuyến đọc, các mô hình, không gian văn hóa đọc sáng tạo, thu hút, phù hợp với điều kiện địa phương nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và trong mỗi người dân như: tuyên truyền giới thiệu sách; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi,... Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới và các đối tượng bảo trợ xã hội... Các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức và địa phương.

 Thời gian tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 từ ngày 15/4/2023 đến ngày 01/5/2023, với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”. Căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn nội dung, thời gian phù hợp để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2.

  Tải về

 

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 62
  • Hôm nay: 680
  • Trong tuần: 75 139
  • Tổng lượt truy cập: 16186351
  • Tất cả: 21567