Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động "Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1)" .
Lượt xem: 982

Ngày 19/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh ký ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc Tổ chức Lễ phát động "Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1)" và gặp mặt tiêu biểu nhân dân tại vùng dự án thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ tại Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1). Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1) đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về lợi ích của dự án khi được triển khai; góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; vận động người dân vùng dự án chấp hành tốt công tác bàn giao mặt bằng sớm trước thời gian quy định. Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành; huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị; xác định công tác giải phóng mặt bằng dự án là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương vùng dự án. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và có nhiều đóng góp trong công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Nội dung Lễ phát động: "Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1)" và gặp mặt đại biểu, nhân dân tại vùng dự án thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của dự án đến các đối tượng có đất bị thu hồi, trước hết là cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân gương mẫu, nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện dự án; nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Thời gian diễn ra 01 buổi, từ 9h00', dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25-28/01/2024. Địa điểm tại Hội trường UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Giao Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ phát động, trình lãnh đạo UBND tỉnh ký, ban hành; Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ phát động trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Ban hành Giấy mời tổ chức Lễ phát động. Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chuẩn bị bài phát biểu khai mạc và bế mạc của lãnh đạo UBND tỉnh. Phối hợp với UBND huyện Thạch An chuẩn bị công tác hậu cần và các điều kiện kỹ thuật cần thiết phục vụ tốt buổi Lễ phát động. Xây dựng phương án bố trí xe ô tô đưa, đón đại biểu tỉnh tham dự buổi Lễ phát động tại huyện Thạch An. Xác nhận, tổng hợp danh sách toàn bộ các đại biểu và các thành phần tham dự tại buổi Lễ và dự cơm chiêu đãi sau buổi Lễ, hoàn thành trong ngày 24/01/2024 để phối hợp thực hiện công tác hậu cần, đón tiếp đại biểu. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND tỉnh phân công, chỉ đạo.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), trình UBND tỉnh phê duyệt (trình bày tại Lễ phát động). Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tại buổi Lễ phát động. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Thạch An chuẩn bị công tác hậu cần, đón tiếp đại biểu tham dự. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND tỉnh phân công, chỉ đạo.

Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch phát động thi đua thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), trình UBND tỉnh phê duyệt (trình bày tại Lễ phát động). - Chủ trì thực hiện công tác khen thưởng đối với tập thể, các hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong công tác GPMB khu vực khởi công dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị, trình bày tại Lễ phát động Thư kêu gọi cán bộ và các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đồng thuận thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

 UBND huyện Thạch An: Chuẩn bị kịch bản chi tiết điều hành tại buổi Lễ phát động; chuẩn bị Hội trường, ma két, loa đài, biểu tên đại biểu, bàn ghế, hoa, sơ đồ chỗ ngồi, đón tiếp đại biểu và các điều kiện kỹ thuật phục vụ tốt buổi Lễ, chuẩn bị công tác hậu cần (địa điểm, cơm chiêu đãi các đại biểu tham dự) sau buổi Lễ (kinh phí do Văn phòng UBND tỉnh chỉ trả). Thẩm định bài phát biểu của Đại diện lãnh đạo UBND xã, người có uy tín tại vùng dự án. Lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân, người có uy tín nhận quà từ lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo huyện tại Lễ phát động; chủ trì phối hợp với UBND huyện Quảng Hòa thực hiện nội dung tặng quà cho các hộ gia đình, cá nhân, người có uy tín của 2 huyện tại lễ phát động (dự kiến 65 xuất quà). Xây dựng danh sách, kế hoạch tổ chức dưa, đón đồng chí Bí thư, tổ trưởng (trưởng xóm), người có uy tín, công dân tiêu biểu thuộc các xã: Đức Xuân, Vân Trình, Lê Lai, Thuy Hùng, Thị trấn Đông Khê. Xác nhận, tổng hợp các đại biểu và các thành phần tham gia của Huyện tham dự tại buổi Lễ và dự cơm chiêu đãi sau buổi Lễ, gửi danh sách về Văn phòng UBND tỉnh trước 11h, ngày 24/01/2024 để phối hợp thực hiện công tác hậu cần. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND tỉnh phân công, chỉ đạo.

UBND huyện Quảng Hoà: Thẩm định bài phát biểu của Đại diện lãnh đạo UBND xã, người có uy tín tại vùng dự án. Lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân, người có uy tín nhận quà từ lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo huyện tại Lễ phát động (dự kiến 60 xuất quà). Xây dựng danh sách, kế hoạch tổ chức đưa, đón đồng chí Bí thư, tổ trưởng (trưởng xóm), người có uy tín, công dân tiêu biểu thuộc các xã: Tiên Thành, thị trấn Hòa Thuận, Hạnh Phúc, Chí Tháo. Xác nhận, tổng hợp các đại biểu và các thành phần tham gia của Huyện tham dự tại buổi Lễ và dự cơm chiêu đãi sau buổi Lễ, gửi danh sách về Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạch An và Văn phòng UBND tỉnh trước 11h, ngày 24/01/2024 để phối hợp thực hiện công tác hậu cần.

 Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh: Chuẩn bị nội dung, điều kiện kỹ thuật để giới thiệu về Dự án; chuẩn bị quà tặng (kinh phí do đơn vị bố trí). Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Thạch An chuẩn bị công tác hậu cần, đón tiếp đại biểu tham dự.

P.V

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 107
  • Hôm nay: 9991
  • Trong tuần: 186 213
  • Tổng lượt truy cập: 20156296
  • Tất cả: 58909