Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 981

Ngày 18/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy ký ban hành Kế hoạch số 1182/KH-UBND của UBND tỉnh tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, mục đích nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Nội dung của kế hoạch: Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí quốc phòng và an ninh, công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế phòng, chống tội phạm dân chủ ở cơ sở; dịch bệnh, thiên tai; phòng chống bạo lực gia đình bao lực học đường, kỷ luật kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội...; thông tin về hoạt động điều tra truy tố, xét xử, thi hành án các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp trọng tâm là các điều ước quốc tế về nhân quyền các Hiệp định Thương mại tự do các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...

Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, các dự án Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân. Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tổ chức Hội thị Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Giao Sở Tư pháp Hướng dẫn,đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạchtổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2023trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh và mở chuyên mục Ngày Pháp luật trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng,Trang thông điện tử Sở Tư pháp.

Các Sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch tổ trức triển khai thực hiện; các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày pháp luật Việt Nam.

K.C

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 8428
  • Trong tuần: 154 028
  • Tổng lượt truy cập: 17641205
  • Tất cả: 19496