Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 759

 Ngày 26/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh ký ban hành Kế hoạch số 1264/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị và hạ tầng số) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023.

Theo đó, Mục đích của kế hoạch: Tăng cường công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng tại Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị, hạ tầng số) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025.

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, bảo đảm công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 163 KH-UBND chủ động, đồng bộ, dạt mục tiêu, hiệu quả, tạo bước chuyển biến trong phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị, hạ tầng số) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Kế hoạch yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đơn vị và các địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao trong tích cực, chủ động rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành Kế hoạch đề ra; Huy động nguồn lực, lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch với triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án có liên quan năm 2023 của các ngành, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

Tải về

 

 

P.V

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 8365
  • Trong tuần: 153 965
  • Tổng lượt truy cập: 17641142
  • Tất cả: 19433