Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 106

Ngày 05/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đã ký ban hành Kế hoạch 1070/KH-UBND thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, triển khai chu trình OCOP thường niên theo quy định. Rà soát, lựa chọn được các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của các địa phương tham gia chương trình OCOP qua đó định hướng cho các chủ thể nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP; tăng cường công tác hậu kiểm sản phẩm OCOP; tổ chức đánh giá, xếp hạng, công nhận sản phẩm OCOP.

Mục tiêu chung là phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ổn định, có thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh tế, thu nhập cho người dân; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hiệu quả kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, bảo tồn và phát huy các giá trị sản phẩm truyền thống, bảo vệ cảnh quan và môi trường nông thôn. Củng cố, đẩy mạnh phát triển các tổ chức kinh tế, các hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu sản phẩm OCOP nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu toàn tỉnh có thêm từ 30 sản phẩm đăng ký mới được công nhận OCOP đạt hạng từ 3 sao trở lên; trong đó, phấn đấu có thêm 02 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao; Duy trì, củng cố 100% các sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng. Phấn đầu ít nhất có 40% chủ thể OCOP là hợp tác xã, 30% chủ thể là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thực hiện Chương trình OCOP các cấp và các chủ thể tham gia Chương trình OCOP. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh.

Các nội dung thực hiện gồm: Công tác quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình; thông tin, tuyên truyền về Chương trình OCOP; tập huấn, đào tạo cán bộ thực hiện Chương trình OCOP các cấp, chủ thể tham gia chu trình OCOP. Quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu sản phẩm OCOP; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; kiểm tra, giám sát, quản lý Chương trình OCOP.

Tải về 

 

D.L

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 588
  • Hôm nay: 6573
  • Trong tuần: 89 500
  • Tổng lượt truy cập: 16275171
  • Tất cả: 16083