Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 699

Ngày 29/01/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy đã ký ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa những nội dung cơ bản của Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Xác định mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu thực tế đặt ra nhằm từng bước phát triển ngành Dược của tỉnh. Xác định rõ trách nhiệm đầu mối, phối hợp của các cấp, các ngành trong từng hoạt động cụ thể để hiện thực các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu chung là đảm bảo cung ứng thuốc chủ động, kịp thời, có chất lượng cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, đảm bảo tiếp cận thuốc cho người dân với mức chi phí hợp lý theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển dược liệu trong tỉnh; phát triển vùng trồng dược liệu quý có giá trị cao, tối ưu hóa việc sử dụng thuốc.

Các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 gồm:  phấn đấu 100% thuốc được cung ứng chủ động, kịp thời cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh; đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, sự cố y tế công cộng và các nhu cầu cấp bách khác về thuốc. Duy trì tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước trong tổng số tiền sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế trong năm: Bệnh viện tuyến tỉnh đạt thấp nhất là 60%.Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm y tế huyện, thành phố đạt thấp nhất là 75%.

 Duy trì bền vững tỷ lệ 100% cơ sở bán buôn thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP), 100% nhà thuốc, quầy thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP). Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” (GLP). Ít nhất 50% Bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm y tế huyện, thành phố phải tuân thủ “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) đối với hoạt động bảo quản thuốc theo quy định. 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động sử dụng thuốc có tổ chức và triển khai các hoạt động dược lâm sàng. Tỷ lệ người làm công tác dược lâm sàng đạt 01 người/100 giường bệnh nội trú và 02 người/1.000 đơn thuốc được cấp phát cho bệnh nhân ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế trong một ngày.

100% cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh được kết nối liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược quốc gia; đảm bảo duy trì hoạt động 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực dược được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đạt tỷ lệ 4,0 dược sĩ/1 vạn dân, trong đó dược sĩ được đào tạo về chuyên ngành dược lâm sàng đạt tối thiểu 20%. Xây dựng quy hoạch tổng thể vùng trồng dược liệu của tỉnh Cao Bằng trên các địa bàn huyện: Nguyên Bình, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm.

 Định hướng đến năm 2045: tiếp tục đảm bảo cung ứng chủ động, kịp thời, có chất lượng cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh; công tác kiểm soát chất lượng thuốc, phân phối thuốc, dược lâm sàng, thông tin thuốc và cảnh giác dược tiếp tục được nâng cao hiệu quả thực hiện. 100% Bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm y tế huyện, thành phố phải tuân thủ “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) đối với hoạt động bảo quản thuốc theo quy định. Tiếp tục phát triển vùng trồng dược liệu tại các huyện trong toàn tỉnh.

Các nhiệm vụ thực hiện gồm: tiếp tục hoàn thiện về cơ chế chính sách; quy hoạch; nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng thuốc; đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Khoa học công nghệ, nhân lực và đào tạo, Công nghệ thông tin và chuyển đổi số để hiện đại hóa ngành dược.

D.L

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 100
  • Hôm nay: 10117
  • Trong tuần: 186 339
  • Tổng lượt truy cập: 20156422
  • Tất cả: 59035