Kế hoạch hoạt động triển khai “Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2023
Lượt xem: 451

Ngày 03/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đã ký  ban hành Kế hoạch số 441/KH-UBND về việc triển khai “Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch số 1636/KH-UBND ngày 02/7/2021 về triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (HSTKNĐMST) quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, thực hiện trong năm 2023; Gắn kết, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030”.

Các nội dung thực hiện gồm: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Xây dựng đề án Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng; Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng; Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; Tổ chức các Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tổ chức, tham gia các sự kiện đổi mới sáng tạo; Tổ chức kết nối, hợp tác để hỗ trợ hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; Triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 Tải về

 

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1