Kế hoạch hoạt động của BCĐ chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 78

Ngày 16/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh ký ban hành Kế hoạch số 1155/KH-BCĐCĐS về hoạt động của BCĐ chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng  năm 2023. 

 Theo đó, mục tiêu cụ thể của kế hoạch:  

Dữ liệu số: Triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp  tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 100% các Trang, Cổng  thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được quản lý, đánh giá an toàn thông tin và  gán nhãn tín nhiệm mạng. Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu mở thuộc  phạm vi quản lý. Cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ  liệu (LGSP). Triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ  thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp chỉ phải  cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực  tuyến.  

Chính quyền số: Ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu  quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 100% thủ tục hành chính đủ  điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công  trực tuyến toàn tỉnh. 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến  được định danh điện tử và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của  các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. 100% kết quả giải quyết thủ tục  hành chính được số hóa, 50% thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực  hiện trực tuyến từ xa. Triển khai thí điểm nền tảng trợ lý ảo phục vụ hoạt động của  cán bộ, công chức, viên chức và phục vụ người dân. Trên 50% cán bộ, công chức,  viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản. Thúc đẩy các nền  tảng số phục vụ du lịch, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch (nhiệm vụ trọng tâm Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia giao cho tỉnh Cao Bằng). Hoàn thành xây dựng Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng dịch  vụ công và hệ thống một cửa điện tử.  

Kinh tế số: Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ trên 8,5%.  100% Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành và tổ chức triển khai kế  hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số thuộc phạm vi quản lý. 100% sở, ngành,  UBND các huyện, thành phố ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch thúc đẩy  chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế thuộc  phạm vi quản lý. Trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận dùng thử các  nền tảng chuyển đổi số; trên 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng  các nền tảng chuyển đổi số. 

Xã hội số: Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh  trên 80%. Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng trên 85%. Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 30%. Tỷ lệ dân số trưởng  thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân trên 20%. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác  trên 75%. Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 60%. Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên  30%. Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 80%. 

An toàn, an ninh mạng: Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn  thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên 80%. Tỷ lệ hệ thống thông  tin của cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu bảo vệ an toàn thông tin mạng theo cấp  độ trên 30%. Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động thông minh có sử dụng phần mềm an  toàn thông tin mạng cơ bản trên 20%. Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang  băng rộng có sử dụng giải pháp an toàn thông tin mạng cơ bản đạt trên 10%. 

Các thành viên BCĐ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Sở Thông tin và Truyền  thông chủ trì, chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về  chuyển đổi số; phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng thông rộng trên địa  bàn tỉnh; tham mưu đề xuất họp BCĐ Chuyển đổi số định kỳ, kiểm tra các hoạt động  chuyển đổi số, tham quan học tập kinh nghiệm về Chuyển đổi số, đảm bảo an toàn  thông tin mạng, Tổ chức đánh gia, sơ kết, tổng kết. 

BCĐ các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị triển khai, thực hiện hoàn  thành các mục tiêu theo kế hoạch. 

Tải về

 

K.C


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 83
  • Hôm nay: 5278
  • Trong tuần: 88 205
  • Tổng lượt truy cập: 16273876
  • Tất cả: 14788