Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc ISO tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 139

Ngày 6/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo ký ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO tỉnh Cao Bằng.

Với mục đích đẩy nhanh tiến độ thực hiện công cuộc cải cách hành chính ở địa phương, thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương theo hướng ổn định, bền vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung thực hiện: Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO tỉnh Cao Bằng. Rà soát kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo (nếu có). Họp Ban chỉ đạo ISO tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ các năm tiếp theo. Kiểm tra, giám sát việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và ứng dụng công nghệ thông tin vào ISO một số đơn vị. Tham dự tập huấn, đào tạo nâng cao cho các thành viên.

Giao Sở Khoa học – Công nghệ là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị.

K.C

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 85
  • Hôm nay: 9155
  • Trong tuần: 101 477
  • Tổng lượt truy cập: 16255388
  • Tất cả: 21974