Kế hoạch công tác Tư pháp trọng tâm năm 2024
Lượt xem: 613

Ngày 09/01/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy đã ký ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND công tác Tư pháp trọng tâm năm 2024.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả, đầy đủ các nhiệm vụ công tác tư pháp đã được xác định trong Nghị quyết của Chính phủ; Chương trình hành động của Ngành Tư pháp, Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2024; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 gồm: Tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành. Kịp thời quán triệt, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực công tác  của ngành Tư pháp, nhất là tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 21/4/2023 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

Thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm; Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Công tác quản lý quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước, công tác pháp chế; công tác xây dựng ngành; Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

D.L

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 99
  • Hôm nay: 10008
  • Trong tuần: 186 230
  • Tổng lượt truy cập: 20156313
  • Tất cả: 58926