Hưởng ứng tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023
Lượt xem: 273

Ngày 19/5/2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê ký ban hành Văn bản số 857-CV/TU về hưởng ứng “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023” gắn với các hoạt động kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam tại Việt Nam với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm và gắn với thực hiện Chỉ thị số 43- CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thảm họa của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Tích cực vận động mọi nguồn lực xã hội để chung tay khắc phục hậu quả và hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bản tỉnh.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023" (từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023) phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí để các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, có sức lan toả, tính giáo dục cao.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023”; kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam và gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam do chính quyền phát động. Vận động các nguồn lực xã hội chung tay khắc phục hậu quả da cam, tránh để xảy ra trùng chéo giữa các nguồn, quỹ.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng nội dung, chuyên mục về các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023". Kịp thời tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những tấm gương hội viên tiêu biểu, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam vượt khó vươn lên và tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Hội.

Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trị, phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, dân dốc việc thực hiện các nội dung, kết thúc“Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023” bảo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh uỷ.

K.C

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 46
  • Hôm nay: 521
  • Trong tuần: 81 636
  • Tổng lượt truy cập: 16290955
  • Tất cả: 12234