Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023
Lượt xem: 313

Ngày 22/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy ký ban hành Văn bản số 1204/UBND-VX về việc triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi pháp luật phòng chống tác hại thuốc lá.

Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2023 được Tổ chức Y tế thế giới phát động với chủ đề “Chúng ta cần lương thực, không cần thuốc lá” nhằm kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá ảnh hưởng tới sức khỏe, kinh tế, môi trường, an ninh lương thực và dinh dưỡng, đề cập đến mối liên hệ giữa sử dụng thuốc lá và đói nghèo; kêu gọi bỏ thuốc lá để tăng chi cho thực phẩm.

Thực hiện Công văn số 2725/BYT-KCB ngày 09/5/2023 của Bộ Y tế về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi pháp luật phòng chống tác hại thuốc lá, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo như sau:

Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện thành phố: Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1153/UBND-VX ngày 16/5/2023 về việc tăng cường truyền thông về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Luật phòng chống tác hại thuốc lá, các tác hại của thuốc lá (gồm: Thuốc lá điếu, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha...) tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào chương trình kế hoạch hoạt động của đơn vị; quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, treo biển cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách sạn, trong nhà hàng, bến xe, trên phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm công cộng được quy định trong Luật phòng chống tác hại thuốc lá. Thành lập và tổ chức kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá; tăng cường hoạt động thanh tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mua bán trái phép thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và shisha trên địa bàn tỉnh. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2023, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023; với chủ đề “Chúng ta cần lương thực, không cần thuốc lá”; bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu, cần kịp thời phổ biến thông tin có hại về các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha.

Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp, thiết thực, ý nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023.

K.C

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 44
  • Hôm nay: 5842
  • Trong tuần: 88 769
  • Tổng lượt truy cập: 16274440
  • Tất cả: 15352