Đôn đốc thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung
Lượt xem: 756

Ngày 6/8/2013, Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản số 617/VP-XD về việc Đôn đốc thực hiện Kết luận Hội nghị công tác XDCB năm 2013 về phát triển vật liệu xây dựng không nung.

Tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác XDCB năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn Tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị đã chỉ đạo về công tác phát triển vật liệu xây dựng như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 của Tỉnh theo hướng giảm sản lượng gạch tuy nel và gạch lò đứng liên tục, tăng sản lượng gạch không nung, đảm bảo đến năm 2015 đạt 50% và đến năm 2020 đạt 70% nhu cầu vật liệu xây, bổ sung thêm vật liệu tấm tường thạch cao vào danh mục vật liệu xây không nung theo quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BXD; bổ sung thêm quy hoạch về địa điểm và công suất xây dựng tại từng huyện hoặc vùng huyện để tránh mất cân đối cung - cầu và giảm chi phí vận chuyển vật liệu (Thông báo số 593/TB-VP ngày 31/7/2013 của Văn phòng UBND tỉnh).

Đến hết tháng 6/2013, UBND tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 9 dự án trên địa bàn Thành phố và 3 huyện, với tổng công suất hơn 85 triệu viên (quy tiêu chuẩn), chiếm 84% quy hoạch sản lượng gạch không nung của năm 2020, nhưng đến nay, vẫn còn nhiều nhà đầu tư đang tiếp tục trình xin chủ trương đầu tư sản xuất gạch không nung.

Để thực hiện tốt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh, đồng thời nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư và tăng cường thu hút đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, gửi tờ trình sửa đổi, bổ sung Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 cho UBND tỉnh trước ngày 30/8/2013, để UBND tỉnh xem xét, quyết định, đảm bảo kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung của Tỉnh phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao./.

K.C

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1