Công điện về việc ngăn chặn tình trạng nhập lâu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 133

Ngày 07/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc ngăn chặn tình trạng nhập lâu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Công điện yêu cầu:

UBND các huyện, thành phố: Tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm A/H5N1 và các chủng vi rút CGC theo quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của UBND tỉnh. Trong đó tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch số 2624/KH-UBND ngày 29/7/2019 về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn cấp huyện, thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để kịp thời thông tin, tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến tất cả người làm công tác thú y cơ sở, người chăn nuôi, người dân để nắm được tính chất nguy hiểm của bệnh Cúm gia cầm, các biện pháp phòng, chống bệnh và chủ động ngăn chặn bệnh xâm nhiễm vào địa bàn.

Đối với địa phương có ổ dịch CGC A/H5N1 chưa qua 21 ngày, hoặc địa phương phát hiện gia cầm có kết quả dương tính với vi rút Cúm, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh do các chủng vi rút cúm A/H5 cần xử lý tiêu hủy gia cầm, công bố dịch và tổng vệ sinh, tiêu độc, sát trùng bằng thuốc sát trùng hàng ngày liên tục trong vòng 02 tuần tại chợ gia cầm, hộ chăn nuôi gia cầm dương tính với Cúm gia cầm và khu vực xung quanh nơi có dịch (xóm, xã có gia cầm dương tính); tổ chức điều tra xác định nguyên nhân, nguồn lây nhiễm để xử lý kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện và các lực lượng chức năng (Công an, Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh gia cầm giống, thịt và các sản phẩm từ thịt gia cầm; xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Đối với các huyện biên giới, tăng cường kiểm tra chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu; với các lô hàng gia cầm nhập lậu bị thu giữ, trước khi tiêu hủy cần phải báo cho cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm các chủng vi rút Cúm gia cầm.

Tăng cường truyền thông để người dân không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu gia cầm qua biên giới, tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, vứt xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt các loại mầm bệnh.

Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện phòng, chống bệnh Cúm gia cầm; tổng hợp, báo cáo dịch bệnh theo đúng quy định. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn chuyên môn về các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo chuẩn bị cung ứng đầy đủ vật tư, thuốc sát trùng, trang thiết bị, lực lượng sẵn sàng phối hợp với các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra giám sát việc triển khai phương án, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Theo dõi chặt chẽ, diễn biến tình hình dịch bệnh Cúm gia cầm A/H5N1, đề xuất các giải pháp ứng phó kịp thời theo tình huống xảy ra; tổng hợp kết quả, tổ chức đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình dịch bệnh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh.

Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tổ chức triển khai, chủ động giám sát, lấy mẫu gia cầm, mẫu môi trường tại các hộ chăn nuôi, cơsở buôn bán, giết mổ gia cầm ở khu vực có nguy cơ cao để gửi Phòng thí nghiệm được chỉ định của Cục Thú y để xét nghiệm bệnh CGC để kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với vi rút CGC.

 Sở Y tế: Chỉ đạo lực lượng kiểm dịch Y tế cửa khẩu tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ/ mắc bệnh, người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch (gồm cả dịch trên gia cầm và người) để kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm, chẩn đoán xác định, quản lý ca bệnh (nếu có) và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng.

 Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật có khả năng lây sang người theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 giữa Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Sở Tài chính: Tham mưu bố trí đảm bảo đủ nguồn kinh phí để kịp thời phục vụ cho công tác phòng, chống khi có dịch bệnh xảy ra.

 Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi địa bàn hoạt động, chỉ đạo các lực lượng trực thuộc phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật. Kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nội địa và khu vực biên giới theo đúng các quy định của Nhà nước; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

 Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng, hệ thống thông tin, truyền thanh các cấp tăng cường công tác truyền thông về nguy cơ các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; tổ chức vận động Nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái pháp luật vào Việt Nam.

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phong, chống dịch bệnh Cúm gia cầm theo quy định của pháp luật, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại Công điện này. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hiện Công điện này theo quy định.

 

D.L

 

 

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 67
  • Hôm nay: 8699
  • Trong tuần: 101 021
  • Tổng lượt truy cập: 16254932
  • Tất cả: 21518