Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 127

Ngày 10/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo ký ban hành Kế hoạch số 489/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch số 175-KH/TW ngày 04/11/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kêt luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2025: 100% hộ gia đình ở thành thị được dùng nước sạch và 95% hộ gia đình ở nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh (trong đó 30% hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn); giải quyết căn bản tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là vùng Lục Khu huyện Hà Quảng và vùng cao, các vùng khó khăn về nguồn nước trên địa bàn tỉnh; cơ bản sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm an toàn các đập, hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp, chưa đủ khả năng thoát lũ theo thiết kế; chủ động phòng, chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đến năm 2030: Cân đối đủ nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội; duy trì 100% hộ gia đình ở thành thị được dùng nước sạch và 95% hộ gia đình ở nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh (trong đó 50% hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn). Hoàn thành sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp, thiếu năng lực phòng, chống lại kiểm soát tình trạng suy thoái, ô nhiễm nguồn nước tại một số lưu vực sông.

Đến năm 2045: Chủ động được nguồn nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; dự báo, cảnh báo dài hạn để xử lý ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; kiểm soát và khắc phục tình trạng suy thoái, ô nhiễm nguồn nước tại các lưu vực sông, hệ thống công trình thủy lợi; hoàn thiện chính sách về nước đồng bộ, thống nhất liên ngành, liên vùng, bảo đảm an ninh nguồn nước.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện các quy định của tỉnh về quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi; đề xuất, kiến nghị Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, an toàn đập, hồ chứa nước và phòng chống thiên tai.

Các sở ban, ngành, UBND các huyện theo trách nhiệm, phạm vi quản lý, chủ động tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tải về 

 

Kim Cúc 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 55
  • Hôm nay: 8953
  • Trong tuần: 101 275
  • Tổng lượt truy cập: 16255186
  • Tất cả: 21772